Metropolitan Hotel

Metropolitan Hotel

Hoteles

Metropolitan Hotel - Tokyo Ikebukuro - Japón


Arquitectos: Arch. Kanko Kikaku Sekkeisha